Lý Giải Lý Do Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Được Phép Thành Lập Doanh Nghiệp?

Những tổ chức, cá nhân nào không có quyền thành lập doanh nghiệp? Cán bộ, công chức, viên chức có được thành lập doanh nghiệp hay không? Việt Luật sẽ phân tích chi tiết các thông tin trong bài viết dưới đây để trả lời toàn bộ thắc mắc này.

Thành lập công ty

  1. Cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Theo quy định tại khoản

Công chức, viên chức là gì? 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 như sau:

Công chức là công dân Việt Nam được bổ nhiệm, tuyển dụng vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong đơn vị, cơ quan thuộc Quân đội Nhân dân mà không phải là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, công dân quốc phòng trong đơn vị, cơ quan thuộc Công an nhân dân mà không phải là hạ sĩ, sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công an, công nhân, trong chế độ hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, cũng căn cứ vào Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Thành lập công ty

  1. Tổ chức, cá nhân nào không có quyền thành lập doanh nghiệp?

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để đăng ký mở công ty thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  1. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Các cán bộ, công chức, viên chức được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trong điều kiện:

Theo Khoản 4, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020:

– Người đứng đầu, cấp dưới của người đứng đầu trong cơ quan nhà nước sẽ không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước

– Vợ, chồng, bố, mẹ, con cái kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước

Thành lập công ty

Việc tham gia góp vốn của cán bộ, công chức, viên chức cũng bị giới hạn với tùy loại hình doanh nghiệp. Họ chỉ được tham gia góp vốn với những vị trí nhất định không có quyền quản lý bao gồm:

  • Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn, cán bộ, công chức, viên chức không được góp vốn vào loại hình này. Vì theo quy định, việc góp vốn vào công ty Trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn sẽ trở thành người có quyền quản lý.
  • Đối với công ty hợp danh, cán bộ, công chức, viên chức chỉ có thể tham gia với tư cách là thành viên hợp vốn.
  • Đối với công ty cổ phần, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn.
  1. Vì sao cán bộ, công chức, viên chức không được quyền thành lập doanh nghiệp?

Công chức là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước Công chức và là người nắm giữ những nhiệm vụ. chức trách quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Họ được hưởng lương theo chế độ chính sách riêng của Nhà nước do vậy pháp luật, quy định hạn chế họ tham gia vào các hoạt động thành lập và quản lý doanh nghiệp để ngăn ngừa tình trạng tham nhũng sẽ có thể xảy ra.

Việc thực hiện đan xen giữ công việc trong cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh riêng sẽ ít nhiều xảy ra tư lợi cá nhân. Thậm chí, có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trên đây là lý do lý giải cho câu hỏi vì sao cán bộ, công chức, viên chức không được phép thành lập doanh nghiệp. Hi vọng những thông tin này của Việt Luật sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Nếu bạn đang muốn tư vấn mở công ty hãy liên hệ ngay cho Việt Luật theo hotline 0973.826.829 để được tư vấn.

banner thành lập doanh nghiệp