Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2018

Căn cứ vào Thông báo 5427/TB-LĐTBXH về nghỉ Lễ, Tết năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ngày 22/12/2017 và Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Lịch nghỉ Tết dương lịch:

Thời gian nghỉ: 03 ngày liên tục, nghỉ từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018. Trong đó, ngày 30/12/2017 và ngày 31/12/2017 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 01/01/2018 là ngày nghỉ Tết Dương lịch.

2. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán:

Thời gian nghỉ: 07 ngày liên tục, nghỉ từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (trong đó, có 02 ngày nghỉ hàng tuần và 05 ngày nghỉ Tết Âm lịch).

3. Các ngày lễ khác:

  • Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Nghỉ 01 ngày, nghỉ ngày 25/4/2018.
  • Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: nghỉ 04 ngày liên tục, nghỉ từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ).
  • Quốc khánh 2018: nghỉ 03 ngày liên tục, nghỉ từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (trong đó, có 02 ngày nghỉ hàng tuần và 01 ngày nghỉ Quốc khánh).

Lưu ý: Lịch nghỉ nêu trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Tất cả các doanh nghiệp ngoài các tổ chức trên tùy thuộc vào điều kiện sản xuất, kinh doanh mà có những chính sách nghỉ lễ khác nhau.

Như vậy, có thể thấy, năm 2018 người lao động sẽ được nghỉ lễ, tết tổng cộng là 15 ngày.

banner thành lập doanh nghiệp