Công ty cổ phần – Hướng dẫn công bố nội dung ĐKDN

Hướng dẫn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Hướng dẫn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) doanh nghiệp cần chuẩn bị: “Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp” (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện như sau:

– Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Phí: Áp dụng theo thông tư số 106/2013/TT-BTC và nộp tại thời điểm đề nghị công bố.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi hoàn tất các thủ tục công bố nội dung ĐKDN, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về công bố nội dung ĐKDN đối với loại hình công ty cổ phần. Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Việt Luật, quý khách sẽ được miễn phí dịch vụ này.

>>> Mời các bạn tham khảo:

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

của chúng tôi

Thông tin được cập nhật trực tiếp từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

banner thành lập doanh nghiệp