Giải Đáp Thắc Mắc Địa Điểm Nộp Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Ở Đâu?

Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp đã trở thành một trong những xu thế tất yếu của một số cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh. Thế nhưng, nhiều người mới bắt đầu không biết phải nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở đâu? Việt Luật sẽ giải đáp thắc mắc của bạn ngay trong bài viết này.

Thành lập công ty

  1. Những đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020 việc thành lập doanh nghiệp là quyền của các cá nhân, tổ chức trừ các đối tượng:

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân dùng tài sản nhà nước nhằm kinh doanh thu lợi riêng cho đơn vị, cơ quan của mình.

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ đối tượng được uỷ quyền đại diện quản lý vốn góp của nhà nước…

– Sĩ quan, hạ sĩ quan trong quân đội và trong công an, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân công an trừ người được uỷ quyền làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước.

  1. Các hình thức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Theo Điều 26 Luật doanh nghiệp năm 2020, để thành lập doanh nghiệp thì người thành lập hoặc người được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ như sau:

– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp online qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, với hình thức này người thành lập/người được uỷ quyền thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lựa chọn hình thức này thì hồ sơ đăng ký qua mạng có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng văn bản.

Tuy nhiên, tại thành phố Hà Nội phải nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng theo quy định của Thông báo số 788/TB-KH&ĐT ngày 07/9/2017.

Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc bằng chữ ký số tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh.

  1. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Mỗi hình thức nộp hồ sơ khác nhau sẽ gắn với địa điểm nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác nhau.

Nộp trực tuyến

Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp với các văn bản có định dạng .docx, .doc, .pdf mà không phải nộp bản giấy các hồ sơ thành doanh nghiệp.

Sau khi nộp hồ sơ xong, bạn sẽ nhận được giấy biên nhận và khi có kết quả, bạn vẫn phải lên trực tiếp phòng đăng ký kinh doanh để nhận.

Nếu ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền và CMND, CCCD hoặc hộ chiếu.

Nộp trực tiếp

Tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

– Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

  1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  3. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận.

Qua bài viết này, bạn đã nắm được các cách thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cũng như địa điểm nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 0973.826.829 để được hỗ trợ.

banner thành lập doanh nghiệp