Có cần sao y chứng thực giấy tờ nhà khi làm hợp đồng ủy quyền?

Bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng (không cần sao y chứng thực) 

Hỏi:

Tôi đang rao cho thuê nhà nhưng lại có việc phải đi xa một thời gian. Vì vậy, tôi định ủy quyền cho người cháu ở lại thay mặt tôi cho thuê nhà. Tôi muốn hỏi, khi đi công chứng làm hợp đồng ủy quyền thì tôi có cần sao y công chứng các loại giấy tờ liên quan như giấy hồng, hộ khẩu hay CMND không?

Hanh Tran (tranhanh…@yahoo.com.vn)

Bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng (không cần sao y chứng thực) và xuất trình bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu
Bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng (không cần sao y chứng thực)

Trả lời:

Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy định hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Phiếu yêu cầu công chứng, có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo và nội dung cần công chứng; tên tổ chức hành nghề công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng;

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp giao dịch, hợp đồng liên quan đến tài sản đó;

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến giao dịch, hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Cụ thể, bản sao quy định nêu trên là bản in, bản chụp hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ và chính xác như bản chính, không phải chứng thực. Theo đó, công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, rồi ghi vào sổ công chứng… Đồng thời, công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định nêu trên để đối chiếu…

Theo đó, bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng như nêu trên (mà không cần sao y chứng thực) và xuất trình bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu.

Ông Nguyễn Hồ Phương Vinh

(Phó Trưởng phòng Công chứng số 1,Tp.HCM)

Theo Pháp luật TP.HCM

banner thành lập doanh nghiệp