Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Hướng dẫn báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp - DNTN

Hướng dẫn báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp –...

0
Nội dung chính của bài hướng dẫn: Thành phần hồ sơ Trình tự thực hiện Số lượng hồ sơ Thời hạn giải quyết 1. Thành...
Hướng dẫn thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn thông báo mẫu con dấu

0
Nội dung chính của bài hướng dẫn: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Bước 2: Nộp hồ sơ Bước 3: Nhận kết quả Bước 1:...
Hướng dẫn quy trình thủ tục nhượng bán doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

0
1. Hồ sơ thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân: - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3,...
Hướng dẫn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn công bố nội dung ĐKDN

0
Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Cách...
Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn giải thể

0
Nội dung bài viết: Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân Thành...
Hướng dẫn tạm ngừng và hoạt động trở lại đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn tạm ngừng & Hoạt động trở lại

0
Nội dung bài viết: Quy trình, thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân Quy trình, thủ tục...
Hướng dẫn thông báo thay đổi doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn thông báo thay đổi

0
Các trường hợp thông báo thay đổi đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân: Trường hợp 1: Thông báo bổ sung, thay đổi...
Hướng dẫn thay đổi doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn đăng ký thay đổi

0
Các trường hợp thay đổi doanh nghiệp tư nhân: Trường hợp 1: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp Trường hợp 2: Đăng ký...
Hướng dẫn thành lập mới doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn thành lập mới

0
Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Bước 2: Nộp hồ sơ Bước 3: Nhận kết quả Bước...