Hướng dẫn báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp - DNTN

Hướng dẫn báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp – DNTN

Nội dung chính của bài hướng dẫn: Thành phần hồ sơ Trình tự thực hiện Số lượng hồ sơ Thời hạn giải quyết 1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi…

Hướng dẫn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn công bố nội dung ĐKDN

Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Cách thức thực hiện: – Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên…

Hướng dẫn tạm ngừng và hoạt động trở lại đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Hướng dẫn tạm ngừng & Hoạt động trở lại

Nội dung bài viết: Quy trình, thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân Quy trình, thủ tục thực hiện đăng ký hoạt động trở lại đối với doanh nghiệp tư nhân Trường hợp 1: Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng kinh doanh cần gửi…