7 Lỗi Thường Gặp Khi Làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

Báo cáo tài chính cuối năm là cụm từ gây ám ảnh đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong quá trình làm báo cáo tài chính cuối năm, doanh nghiệp thường mắc phải nhiều sai sót nghiêm trọng. Cùng Việt Luật tìm hiểu 7 lỗi thường gặp khi làm báo cáo tài chính cuối năm để tránh được những sai sót không đáng có ngay trong bài viết dưới đây.

Lỗi sai khi báo cáo tài chính

 1. Hình thức trình bày báo cáo tài chính

Một trong những lỗi sai thường gặp khi làm báo cáo tài chính, chính là hình thức trình bày. Đa số các doanh nghiệp sử dụng đơn vị nghìn đồng vừa gây khó khăn cho người đọc, vừa sai quy định của pháp luật. 

Theo quy định, báo cáo tài chính phải được tính bằng Việt Nam đồng (VNĐ). Không những thế, một số báo cáo tài chính khi công bố còn thiếu thời gian lập, người lập, kế toán trưởng hay chữ ký của giám đốc. 

Việc sai hình thức trình bày, báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ bị trả về. Hãy cẩn thận hơn trong việc trình bày để tránh được các lỗi sai cơ bản khi làm báo cáo tài chính.

Lỗi sai khi báo cáo tài chính cuối năm

 1. Chỉ tiêu theo kế toán, thuế

Nhiều doanh nghiệp gặp phải sai sót về ghi nhận các chỉ tiêu theo kế toán, thuế cụ thể như:

 • Số dư trong tài khoản không khớp với sổ chi tiết: Số dư trong tài khoản ngân hàng không khớp với số liệu ngân hàng thông báo; số dư trên chỉ tiêu không khớp với số dư nhập, xuất, tồn; các khoản chi phí trên bảng phân bổ không khớp với số trên chỉ tiêu.
 • Bù trừ số dư nợ, công nợ phải thu dẫn tới các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán bị sai. 
 • Số dư trên chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ không khớp với số dư trong chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT nhưng chưa có bảng giải trình.
 • Hàng tồn kho âm nhưng số dư cuối năm các tài khoản hàng tồn kho vẫn dương.
 1. Bảng cân đối kế toán

Trong thực tế, quá trình làm báo cáo tài chính cuối năm, một số doanh nghiệp không tiến hành kiểm kê lại khi khóa sổ kế toán khiến số liệu không chính xác. Các khoản tồn kho, khoản mục có giá trị cao nhất trong tổng khối tài sản của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp có các khoản đầu tư chứng khoán, nhưng lại không theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư để biết được thông tin dẫn đến hạch toán sai.

bảng cân đối kế toán

 1. Khai sai tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi quyết toán thuế và gặp phải sai sót về tờ khai quyết toán thuế

 • Không xóa cột thuế TNCN trong phụ lục số 02 dù thuộc diện được làm bản cam kết số 02
 • Thuộc diện khấu trừ toàn phần nhưng vẫn kê vào phụ lục số 1 để quyết toán thuế
 • Không tính thuế TNCN phải nộp dù không đủ điều kiện làm bản cam kết số 02
 • Tích vào ô ủy quyền quyết toán dù không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán
 • Số tiền được giảm trừ gia cảnh bị ghi nhận sai
 • Tính sai thu nhập
 1. Ghi nhận nghĩa vụ thuế TNDN bị sai

Hiện nay, rất nhiều phần mềm kế toán đang tính thuế TNDN phát sinh trong năm theo công thức:

Thuế TNDN = Lợi nhuận kế toán trước thuế * thuế suất.

Thế nhưng, lợi nhuận kế toán thuế là lợi nhuận được ghi nhận theo quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán. Khác hoàn toàn so với Thu nhập tính thuế TNDN do những chênh lệch giữa kế toán và thuế. 

Số thuế TNDN phát sinh trong năm phải được lấy từ Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).

 1. Báo cáo tài chính hợp nhất

Nhiều doanh nghiệp thay vì sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu lại lấy lý do không thể tập hợp được báo cáo tài chính của các công ty liên kết vào thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất. Điều này dẫn tới không ghi nhận khoản lỗ khi công ty liên kết có tình trạng kinh doanh thua lỗ.

Đây cũng là một trong những sai sót khi làm báo cáo tài chính mà nhiều doanh nghiệp gặp phải, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Báo cáo tài chính hợp nhất

 1. Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính nhằm mục đích cung cấp cho người đọc báo cáo thông tin về các số liệu được hạch toán trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Thế số liệu trên giấy và số liệu thực tế của doanh nghiệp lại không trùng khớp.

Cần thuyết minh được đầy đủ các chỉ tiêu quan trong trong bản thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng quy định như: Khoản vay, phương pháp xác định doanh thu gắn với từng lĩnh vực kinh doanh để người đọc biết được bức tranh kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về 7 lỗi thường gặp khi làm báo cáo tài chính cuối năm. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm báo cáo tài chính. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến báo cáo tài chính hãy liên hệ cho Việt Luật qua số hotline 0973.826.829 để được hỗ trợ.

banner thành lập doanh nghiệp