Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phạm Nguyễn.