Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng quân đội không nên làm kinh tế thuần tuý. Ảnh: Q.H

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng quân đội không nên làm kinh tế thuần tuý. Ảnh: Q.H