Trương Phúc Loan là vị quan tham khét tiếng nhất thời phong kiến Việt Nam

Trương Phúc Loan là vị quan tham khét tiếng nhất thời phong kiến Việt Nam