Bộ trưởng Công an: 'Chặn Internet thì ta không chơi được với ai'

Bộ trưởng Công an: ‘Chặn Internet thì ta không chơi được với ai’