Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Cường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Cường.