0973826829

ABOUT US

Hội tụ những con người đam mê, sáng tạo, đặc biệt VIET LUAT CO.,LTD hội tụ những Luật sư, Kế toán giỏi, … với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật doanh nghiệp & Kế toán – Tài chính Việt Nam.

NGUYỄN TRỌNG TẤN
Giám Đốc

NGUYỄN THỊ HÀ
P. Giám Đốc

LÊ TÂM ĐẮC
Marketing & Truyền thông

NGUYỄN VĂN SƠN
Marketing & Truyền thông

VŨ THỊ THU HẢI
Tài Chính & Kế Toán

NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
Biên Tập Viên

LÊ HOÀI NAM
Tài Chinh & Kế Toán

TRẦN ĐỨC HIỆP
Tài Chính & Kế Toán

ĐÀO THỊ DUYÊN
Luật Sư

PHẠM THỊ THANH THỦY
Tài Chính & Kế Toán