Giấy phép kinh doanh và sản xuất pháo hoa

Cấp giấy phép kinh doanh và sản xuất pháo hoa
Cấp giấy phép kinh doanh và sản xuất pháo hoa

Điều kiện đối với kinh doanh sản xuất pháo hoa

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

– Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

– Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

– Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

3. Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

4. Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa.

5. Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật.

6. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

– Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nghị định số 59/2006/NĐ-CP;

– Nghị định 36/2009/NĐ-CP;

– Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

– Thông tư 08/2010/TT-BCA;

– Thông tư số 33/2010/TT-BCA;

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA;

– Điều 4, Thông tư số 08/2010/TT-BCA

banner thành lập doanh nghiệp