Hoàng tử Alwaleed bin Talal bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng cuối tuần trước. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng cuối tuần trước. Ảnh: Reuters.