Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 20/08/2016 Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực có nhiều quy định mới liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của văn phòng đại diện…

quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.

Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước là một loại hình doanh nghiệp khá ít người hiểu rõ, và nắm vững thông tin về loại hình này. Đặc biệt là người đại diện theo pháp luật. Vậy, quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành…