Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm…

Cả làng quyết tâm cấy xong lúa sớm để toàn tâm cổ vũ U23 Việt Nam

Những ngày sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, không khí tại làng Bào, xã Phúc Thịnh chẳng khác nào ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà, người người nói cười rôm rả, ăn bóng đá, ngủ bóng đá… Ông Phạm Văn Giao, hàng…