CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   STT Danh mục Ký hiệu Mẫu văn…

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

File tải về ở cuối bài viết BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày…

Dịch vụ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục sau khi thành lập VPĐD công ty nước ngoài tại Việt Nam mà các thương nhân cần phải thực hiện. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Việt Luật nhanh chóng, uy tín.. Đăng ký online giảm 20% phí dịch vụ Tư vấn MIỄN PHÍ: 0973.826.829 Sau khi hoàn tất các…

Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài cần có đủ 5 điều kiện  để thành lập VPĐD tại Việt Nam. Tư vấn Miễn Phí: 0973.826.829  Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt…